Strona bierze udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

Stany skupienia wody

Woda występuje w trzech stanach skupienia:

Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny. Następujące fazy przejścia wody wyglądają następująco:

Stan stały - śnieg, lód oraz grad

Lód oraz śnieg występuje w tęperaturze poniżej 0oC. Substancje te mają określony kształt, są bezbarwne, a także są kruche. Śnieg i lód w przyrodzie obserwujemy w zimie bądź też przez cały czas w obszarach okołobiegunowych. Lód powstaje ze schłodzonej wody, czyli poprzez krzepnięcie lub poprzez resublimację. Natomiast śnieg powstaje w wyniku schładzania wody, lub też pary wodnej. Podczas krzepnięcia wody możemy zaobserwować zjawisko polegające na wzroście objętości. Zjawisko to jest odpowiedzialne m.in. za dotlenienie gleby w wyniku rozsadzania zmarzniętej ziemi, za pękanie skał, oraz za powstawanie dziur w jezdni w wyniku gromadzenia się wody w jej szczelinach.

Stan ciekły - woda

Woda występuje w zakresie temperatur od     0 oC do 100 oC. Jest ona głównym, a zarazem najważniejszym składnikiem naszej planety. Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie. Człowiek wykorzystuje wodę niemal na każdym kroku. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze. Nie ma określonego kształtu, jest nieściśliwa, bezbarwna oraz bezwonna. Woda w postaci cieczy powstaje w takich procesach jakogrzewanie ladu, bądź śniegu, albo skraplanie pary wodnej. Woda jest najpopularniejszym rozpuszczalnikiem dla ilości związków chemicznych. Liczy ona niecałe 71% całej powierzchni kuli ziemskiej, zajmuje więc więcej powierzchni niż wszystkie kontynenty.

Stan gazowy - para wodna

Para występuje w każdej temperaturze. Im wieksza powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna powstaje w wyniku parowania wody ciekłej w temperaturze powyżej 100 oC - temperatura wrzenia, lub sublimację - zamianę lodu w parę wodną. W krajach charakteryzujących się cieplejszym klimatem w powietrzu występuje większa ilość pary wodnej aniżeli w krajach o chłodniejszym klimacie - mówimy wówczas o większej wilgotności powietrza. Parę wodną wykorzystuje się w silnikach parowych oraz w saunach do gorących kąpieli parowych. Zjawisko parowania jest jednym z podstawowych czynników istnienia przyrody. Woda parując tworzy obłoki pary w formie chmur, które zchłodzone opadają na ziemię pod postacią deszczu.

Czy wiesz, że:

ziemia jest jedynym miejscem w Układzie Słonecznym, gdzie woda występuje we wszystkich trzech stanach skupienia - ciekłym, stałym i gazowym.

Autor: Patryk Duda

Autorem strony jest Patryk Duda, Samorządowe gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.