Strona bierze udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

Dlaczego należy oszczędzać wodę?

Nie tylko ze względu na wysokie rachunki czy też ekologiczny trend. Z pewnością nie każdy z nas wie, że Polska ma bardzo skromne zasoby wody, i że pod tym względem nasz kraj ma zbliżone warunki do Egiptu. Jesteśmy zaliczani do państw o ubogich zasobach wody, które szacuje się na ok 187 mld m3, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 1800 m3 rocznie.

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Świadomość, że ten życiodajny płyn pokrywa 71% powierzchni globu powoduje, iż traktujemy go jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne. Tymczasem jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka, a mniej niż 0,01% to woda pitna. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości - oznacza to, że jedna szósta mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Omawiany kryzys ma wiele oblicz. Dla wielu społeczności oznacza wysiłek codziennego pokonywania wielkich odległości, aby zdobyć wystarczającą ilość wody - czystej lub zanieczyszczonej. Dla innych, oznacza cierpienie z pragnienia, niedożywienia i chorób.Brak dostępu do wody pitnej nie uśmierca w sposób spektakularny i czytelny jak powodzie, trzęsienia ziemi i wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy - są to przede wszystkim noworodki i dzieci zamieszkujące zarówno obszary rolnicze, jak i slumsy wielkich miast.

Według szacunków WHO każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody. Oznacza to, że co 15 sekund umiera jedno dziecko. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko, które przyszło na świat w kraju rozwijającym się. Stosując proste wskazówki kazdego dnia możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia wody pitnej na całym świecie.

Czy wiesz, że:

średnie zużycie wody w Polsce wynosi 145 litrów na osobę dziennie (w miastach)

Źródło: www.aquanet.pl

Autorem strony jest Patryk Duda, Samożądowe gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.