Strona bierze udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

Sposoby oczyszczania wody

Procesy stosowane do oczyszczania wody można podzielić na:

Metody fizyczne

Wśród metod fizycznych znajduje się: gotowanie wody, pasteryzacja, stosowanie ultradźwięków, promieniowanie (UV oraz gamma).

Metody chemiczne

Polegają na wprowadzeniu do wody silnych utleniaczy, takich jak chlor gazowo-elementarny, podchloryny, dwutlenek chloru, chloraminy mineralne i organiczne, ozon czy jod stosowany nieraz do dezynfekcji wody w pływalniach.

Metody mechaniczne

Polegają na usunięciu ze ścieków zanieczyszczeń mechanicznych, czyli ciał stałych i zawiesin, rozdrobnieniu, cedzeniu, sedymentacji, flotacji, wypienianiu i odwirowywaniu. Procesy te odbywają się za pomocą krat separacyjnych, sit, tłuszczowników, piaskowników, osadników i filtrów.

Metody biologiczne

Polegają na rozkładzie i mineralizacji zanieczyszczeń organicznych przez mikroorganizmy, które prowadzą proces rozkładu materii organicznej.

Autor: Patryk Duda

Autorem strony jest Patryk Duda, Samorządowe gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.